SZJA Bevallási határidők 2019-ben

Olvass további híreket a Könyvelő Fóton honlapunkon

NAV ellenőrzések 2019-ben

2019-ben az alábbi megyékben a következő területeken várható NAV ellenőrzés:

 • Baranya Megye: 2019-ben a NAV a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatást, az online pénztárgép használatát, valamint az áruk eredetét ellenőrzi. A hivatal fokozott jelenlétére számíthatnak a zöldség- és gyümölcskereskedők, a vendéglátóhelyek, az építőipari tevékenységet folytatók, valamint a piacokon, köztereken értékesítő adózók. Baranya megyében, a hivatal szakemberei kiemelten ellenőrzik a személyszállítókat is.
 • Fejér Megye: az év első hetében ellenőrzik a revizorok az építkezéseken dolgozók foglalkoztatásának szabályszerűségét.
 • Hajdú-Bihar Megye: A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő használatát és az alkalmazottak bejelentését ellenőrzik a kereskedőknél, szolgáltatóknál. Emellett fokozott figyelmet fordítanak az online pénztárgép használatára kötelezettek ellenőrzésére, a nyugtaadást már korábban elmulasztókra, továbbá a jövedéki termékek forgalmának ellenőrzésére is.
 • Nógrád Megye: A revizorok ellenőrzik az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét. Utóbbi körben kiemelten vizsgálják a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését, továbbá a pénztárgép éves felülvizsgálatát.
 • Pest Megye: A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szakemberei kiemelten ellenőrzik 2019. januárjában a fodrászati, szépségápolási és egészségmegőrző vállalkozásokat.  A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: A NAV munkatársai elsősorban a nyugta- és számlaadást vizsgálják

forrás: www.nav.gov.hu

 

Olvass további híreket a Könyvelő Fóton honlapunkon

Az alanyi adómentesség választása 2019. január 1-től

2019. január 1-től az alanyi adómentesség határa 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik. Jó hír ez a kisvállalkozások számára.

Még pár nap maradt arra, hogy átgondoljuk, hogy az általános szabályok szerinti áfa fizetési kötelezettség helyett válasszunk-e alanyi adómentességet?! Az alanyi adómentesség 2019. évre abban az esetben is választható ha az adóalany belföldön teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében  kapott árbevételének éves szinten göngyölített összege 2018. évben nem haladta meg a 12 millió forintot, sem a 2019. évben ésszerűen várhatóan nem fogja meghaladni a 12 millió forintot. Különösen jó hír, hogy az is választhatja az alanyi mentességet aki pl. 2017-ben átlépte a mentességi határt és még nem telt el 2 év az adómentesség elvesztésétől. Természetesen aki 2018-ban lépte át az alanyi adómentesség határát és emiatt be kellett jelentkeznie az áfa körbe, az is jogosult (a feltételek teljesülése esetén) 2019.évre alanyi adómentességet választani. Az alanyi adómentesség választását 2018. december 31-ig kell bejelenteni a NAV változásbejelentő nyomtatványán. Az említett értékhatár kiszámítása során nem kell beszámítani az áfa törvény 188 § (3) bekezdésében felsoroltakat.

Olvass további híreket a Könyvelő Fóton honlapunkon

 

2019. ÉVI LEGFONTOSABB ADÓVÁLTOZÁSOK

SZJA 2019. évi adóváltozások:

 • Továbbra is 15% marad a személyi jövedelemadó.
 • Bővül a kétgyermekeseknek nyújtott családi adókedvezmény

2019-től 5000,-ft-tal több adókedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.

 • Ingatlan bérbeadásnál nem része a jövedelemnek a rezsi.
 • Marad a munkavállalóknak adható SZÉP-kártya támogatás, mely 15% szja és 19,5%szociális hozzájárulási adó megfizetése mellett adható.
 • A2018-ban még béren kívüli juttatásként adható munkahelyi étkezés,Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet stb. 2019.január 1-től már csak a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó terhek megfizetése mellett adható.
 • Adóbevallási tervezetet készít a NAV már az egyéni vállalkozók részére is, de mivel az csak a munkaviszonyból vagy egyéb kifizetőtől származó jövedelmet tartalmaz(hat)ezért az egyéni vállalkozók adóbevallását kötelező lesz kiegészíteni. Emiatt az egyéni vállalkozók adóbevallási határideje február 25-ről kitolódik május 20.napjára.
 • 2019.január 1-től bővül az elektronikusan kitölthető nyilatkozkozatok köre pl.személyi és családi kedvezmények .
 • Adómentes a kresz tanfolyam és vizsga visszatérített díja.
 • Emelkedik a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök egyösszegű leírásának értékhatára100.000 ft-ról 200.000 ft-ra az Szja tv. 2. számú melléklete alapján.

 

Kisadózást érintő 2019. évi adóváltozások

 • Nem változott a tételes adó összege
 • Kiegészül a kisadózó vállalkozás bevételének meghatározása lsd. Katv.

 

 

 

ÁFA 2019. évi adóváltozások

Áfa könyvelés

 • Megnő az alanyi áfa mentesség határa 8 millió forintról 12 millió ftra.
 • Adatszolgálatási kötelezettséget módosító tv. megszünteti azt  a kötelezettséget, hogy a befogadott számlákról akkor is kell adatot szolgáltatni, ha az adott számlában áthárított áfa összege ugyan nem éri el az előírt határ, de ugyanabban az áfa bevallási időszakban ugyanattól a partnertől befogadott számlák összevont értéke már eléri az adatszolgáltatási határt.
 • Évközben is választható lesz a pénzforgalmi elszámolás.
 • 5% áfa körbe tartozik az UHT tej és az ESL tej.

 

TB 2019. évi adóváltozások

 • Minimálbér összege megállapodás alatt jelenleg
 • Saját jogú nyugdíjas munkavállaló mentesül a munkaviszonyában biztosítási kötelezettségek alól, azaz nem terheli járulékfizetési kötelezettség de nem szerez tb ellátásokra jogosultságot sem, ezért nem jár nekik baleseti táppénz vagy baleseti járadék sem. Személyi jövedelemadót továbbra is vonni kell a béréből.
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék napi összege 250 ft, havi 7500,-ft-ra változik.
 • Megszűnik az egészségügyi hozzájárulás EHO (helyette szociális hozzájárulási adót kell fizetni).
 • A szociális hozzájárulási adó egyenlőre marad 19,5% (de várhatóan még 2019. évközben 17,5%-ra fog csökkenni).
 • Szociális hozzájárulási adókedvezmények közül megszűnnek a korhoz kötött kedvezmények pl. 55 év felettiek vagy 25 év alatti nem pályakezdők kedvezménye és több kedvezmény is átalakul. Egyes kedvezmények csak hatósági igazolás birtokában érvényesíthetők. Az igazolásokat a nav hivatalból fogja megképezni, de amíg a NAV nem küldi meg a kedvezmény igazolást addig nem érvényesíthető a kedvezmény. Bővebben lásd: 2018. évi LII. törvény
 • Megszűnik a REHAB kártya

2019.évi egyéb adóváltozások

 • Megszűnik a baleseti adó
 • Kötelező a CÉGKAPU használat
 • Nő a népegészségügyi termékadó mértéke pl. chips vagy cukros italok után és adókötelessé válik a gyümölcspárlat és a gyógynövényes ital is.
 • Eltörlik a tranzakciós illetéket 20.000,-ft alatti átutalásoknál.
 • Megszűnik a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó.
 • Késedelmi pótlék mértéke emelkedik.
 • A biztosítottak bejelentéséhez már nincs szükség a végzettség, bizonyítványok rögzítésére.
 • Adóigazolások felhasználásának célját igényléskor mindig fel kell tüntetni.
 • Helyi Önkormányzat iparűzési adóelőnyt biztosíthat a helyi rendeletében beruházások esetére.
 • Módosul az önellenőrzési pótlék mértéke.
 • Csökken a motorkerékpárok regisztrációs adója.
 • Bővül a KIVA szerinti adózásra jogosultak köre és változik a KIVA alapja is.
 • Eva utoljára már csak 2018. december 20-ig választható, utána sem szűnik meg az adózási forma, de már nem lesz választható.
 • A NAV 2019. július 1-jétől havonta kétszer fogja értesíteni a székhely szerinti önkormányzatot az adózókkal kapcsolatos változásokról.

Kresz tanfolyam és vizsga díjának visszatérítése

A Kresz tanfolyam és a vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018 (III.23) Korm. rendelet alapján az állam visszatéríti a „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti kresz tanfolyam és elméleti kresz vizsga megfizetett díját.

Kresz tanfolyam és vizsga díjának visszatérítéseA megfizetett díjakat azoknak a hallgatóknak térítik vissza, akik 2018. július 1-jét követően tették le sikeresen a közlekedési alapismeretek vizsgát és a 20. életévüket nem töltötték be a vizsga napjáig. A támogatás mértéke legfeljebb 25000,-ft. A kresz tanfolyam támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál lehet benyújtani formanyomtatványon vagy elektronikus úton a vizsga sikeres napjától számított 1 éves határidőn belül. Az szja törvény adómentes bevételeket felsoroló 1. számú melléklete kiegészült a közlekedési tanfolyam és vizsga díjának visszatérített összegével.

NAV INGYENES SZÁMLÁZÓ PROGRAMJA

2018. július 1-én hatályba lépett a számlaadatok adatszolgáltatási kötelezettsége. Július elsejéig mindenkinek ellenőriznie kellett, hogy az általa használt számlázó programmal teljesíteni tudja-e az adatszolgáltatási kötelezettségét. A kézi számlázást alkalmazó ügyfeleknek is keletkezik kötelezettségük, ugyanis az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső kézi számlákat manuálisan kell rögzíteni a NAV online felületén.

számlázó programEzt segítendő a NAV létrehozott egy számlázási felületet az Online számlázót, (számlázó programot) amelyet térítésmentesen használhatnak a regisztrált adóalanyok. Regisztrációt végezheti olyan magánszemély aki az adott vállalkozás törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. A NAV által fejlesztett számlázó program használatát is be kell jelenteni 30 napon belül a SZAMLAZO adatlapon.

Az adóhivatal nem látja az ügyfél összes kiállított számláját, hasonlóan a többi forgalomban lévő számlázó programot használókhoz, kizárólag ellenőrzés keretében kérheti le azokat a NAV.

A számlázó program a NAV online felületén érhető el. Lehetőség van arra, hogy korábban használt számlázó programból partner és termék-törzset importáljunk, ezzel is meggyorsítva a számla kiállítását.

Az ONLINE SZÁMLÁZÓ nagy előnye, hogy képes elektronikus számla kibocsátására is, ami egy elektronikus aláírással ellátott dokumentum. Az így kiállított számlák megőrzését is támogatja a rendszer.

Az online számlázót másik számlázó program mellett is lehet használni, de mivel az online számlázó program  nem minden számlázási problémára kínál megoldást, előfordulhat, hogy másik piaci szoftver választása megfelelőbb lehet, ennek eldöntése a vállalkozó felelőssége.

Olvass további híreket a Könyvelő Fóton honlapunkon

5+1 legfontosabb teendő online pénztárgéppel kapcsolatban

Mire figyel a NAV?

5+1 legfontosabb teendő online pénztárgéppel kapcsolatban

1. Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani

A termék értékesítésekor (vagy a szolgáltatás nyújtásakor) minden esetben bizonylatot kell kiállítani és azt átadni a vásárlónak. A bizonylat lehet számla (ami tartalmazza a vevő nevét, címét) vagy nyugta. A pénztárgép használatra kötelezettek – speciális esetektől eltekintve – kizárólag pénztárgéppel állíthatnak ki nyugtát.

Ha a vásárló akár egy doboz gyufát is vásárol, a nyugta kiállítása kötelező. A nyugtát a vételár átvételekor a vevőnek át kell adni, vagy olyan helyre kell tenni, ahonnan a vevő könnyen elveheti. Ha a vásárló számlát („áfás számlát”) kér, akkor a számla mellett nyugtát már nem kell kiállítani.

A nyugtaadást a NAV ellenőrzi és elmulasztását szigorúan bünteti.

2. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani

A kasszában ténylegesen található összegnek egyeznie kell azzal az összeggel, ami a kiadott bizonylatok alapján adódik. Ezt a NAV ellenőrzi és az érdemi eltérést bünteti.

Szabad a kasszából kivenni (pl. szállító kifizetésére) vagy betenni (pl. váltópénz) pénzt a normál üzletmenet szerint, de ilyenkor minden esetben ki kell állítani egy kifizetési vagy egy befizetési bizonylatot. Ilyen bizonylat kiállítására minden pénztárgép képes.

3. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni

Minden pénztárgépnek – hasonlóan az autók rendszámához – van egy egyedi azonosítószáma, ez az ún. „AP szám”.

Ezt a pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgépen, vagy hozzá egyértelműen köthetően (pl. mellette egy táblán), a vevő számára jól látható helyen, legalább 3 centiméteres betűmagassággal kiírni.

4. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie

A pénztárgéphez pénztárgépnapló tartozik, amit vásárláskor megkap a pénztárgép üzemeltetője. A napló a pénztárgép „életútjával” kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazza: üzembe helyezés, éves felülvizsgálat, meghibásodás, átadás a szerviznek javításra, stb.

Ha a pénztárgépet a szervizes magával viszi a javítás miatt, a gépnaplóban ezt is rögzíteni kell, de a naplót továbbra is az üzemeltetési helyen kell tartani, mert az abban lévő bejegyzés tanúskodik arról, hogy az üzemeltető jelenleg miért cserepénztárgéppel vagy kézi nyugtával tesz eleget a bizonylatkiállítási kötelezettségének.

5. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell

A pénztárgép üzembe helyezésekor annak üzemeltetője szerződést köt valamelyik mobilszolgáltatóval a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat biztosítására.

Ha az üzemeltető hibájából (pl. a díj nem fizetése miatt) ezt az adatkapcsolati szolgáltatást a mobilszolgáltató szünetelteti, akkor az adatszolgáltatás meg nem valósulása miatt az üzemeltető büntethető.

+1. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező

A pénztárgépen évente egyszer éves felülvizsgálatot kell végeztetni. Ennek elvégzésével bármelyik olyan pénztárgép műszerészt meg lehet bízni, aki az adott pénztárgéptípus forgalmazója által szervezett tanfolyamot sikeresen elvégezte. Az éves felülvizsgálat díja jelenleg nem hatósági áras, az a műszerésszel történő alku kérdése.

A felülvizsgálat két részből áll. Az egyik a forgalmazói szoftver felülvizsgálat, aminek eredményéről a forgalmazó és az adóügyi ellenőrző egység gyártója egy egyedi azonosítószámmal ellátott igazolást készít. A másik a helyszíni vizsgálat, amit a műszerész végez el.

Az első éves felülvizsgálatra a pénztárgép üzembe helyezését követő egy éven belül, a további felülvizsgálatokra pedig az előző felülvizsgálatot követő egy éven belül kell sort keríteni.

Forrás http://nav.gov.hu

BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁS

MUNKÁLTATÓK FIGYELEM!  ÚJRA IGÉNYELHETŐ A BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁS

Bérjellegű támogatásA VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedéséhez nyújt többféle támogatást. A mellékelt tájékoztató röviden összefoglalja a munkaerő-piaci program munkáltatók által igényelhető bérjellegű támogatási lehetőségeit.

Milyen támogatást kaphat Ön, amennyiben a programba bevont álláskereső foglalkoztatását vállalja?

 • Bérjellegű támogatás
  • „legfeljebb 8+4, 70%”
   A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett, amelynek mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a. 
 • Bérköltség támogatások
  • munkatapasztalat-szerzés „legfeljebb 90 nap”
   A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 90 nap, melynek mértéke legfeljebb a bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a
   A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.
  • „legfeljebb 8+4, 100%”
   Csak alacsony iskolai végzettségű álláskereső, vagy 50 év feletti álláskereső, valamint közfoglalkoztatásból kikerülő álláskereső foglalkoztatása esetén nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100%-os megtérítése (legfeljebb a minimálbér kétszerese).
   A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.
  • „legfeljebb 8+4, 70%”
   A 100%-os támogatással érintett célcsoportokon kívüli álláskeresők esetében nyújtható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 70%-a.
   A támogatás de minimis támogatásként nyújtható.

   • Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző legalább 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.
   • A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).

Támogatható álláskeresői kör

A projekt célcsoportjai 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, különösen

 • a 25-30 év közötti pályakezdők
 • az alacsony iskolai végzettségű emberek
 • a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők
 • a tartósan (legalább hat hónapja folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők
 • az 50 év feletti álláskeresők
 • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskeresők

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

Bérjellegű támogatás iránti kérelmét a munkáltató annál a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyújthatja be, ahol az érintett álláskereső regisztrálva van.
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést köt. A foglalkoztatottakat a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

 

Foglalkoztatási osztályok Cím Telefon
Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Bőcs Etelka

Budaörs,
Nefelejcs út 1-3.
2040 
06-23-441-919
Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Vőneki Judit

Cegléd,
Dózsa Gy.u.1.
2700
06-53-311-933 /119
Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Turcsán János

Dabas,
Berkenye utca 1.
2370
06-29-361-581 /22
Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Döllesné Kovács Gabriella

Érd,
Budai u. 26.
2030
06-23-363-020 /111
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Szabó Zsuzsanna

Gödöllő,
Szilhát út 53.
2100
06-28-410-175 /118
Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Tóthné Szabó Éva

Monor,
Kossuth L. u.78-80.
2200
06-29-612-361
Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Bagosi Erzsébet

Nagykáta,
Gyóni G. u. 11.
2760
06-29-440-380
Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Schwarz Gáspár

 

Ráckeve,
Lacházi út 34.
2300
06-24-518-640 /109
Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Bán Tamás

 

Szentendre,
Dunakanyar krt.1.
2000
06-26-310-300 /17
Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Dr. Varga Katalin

 

Vác,
Dr.Csányi krt.45.
2600
06-27-512-280

Ügyfélfogadás valamennyi Foglalkoztatási Osztályon:

Hétfő, kedd, szerda: 8.30-15.00 óráig

Csütörtök: 8.30-12.00 óráig csak az első alkalommal jelentkezők és a munkáltatók számára

Péntek: 8.30-13.00 óráig

VEKOP-8.1.1-15-2015-00001

Forrás: www.pmkik.hu

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016

Egyszerűsített foglalkoztatás a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony.

egyszerusitett_foglalkoztatas

 

 Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
 • alkalmi munkára

 

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. 1. § e) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.
 • Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszony alapján

 

Korlátozás:

Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint

 

 

A közteher fizetés határideje

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig:

– a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

 

A bejelentés módja

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

 • elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy
 • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.

 

A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 16T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával

hívható hívószámon teljesíthető

Milyen adatokat kell bejelenteni?

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

 1. a) a munkavállaló nevét,
 2. b) a munkáltató adószámát,
 3. c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
 4. d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
 5. e) a munkaviszony napjainak számát,
 6. f) amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

 A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

Bevallás:

Főszabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta a 1608-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni

Igazolás kiadása:

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme.

Forrás: http://nav.gov.hu

ADÓZÓI MINŐSÍTÉS 2016-TÓL

ADÓZÓI MINŐSÍTÉS 2016-TÓL

adózói minősítésAz adózói minősítést az adóhatóság negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján, a negyedévet követő 30 napon belül minősíti az adózókat a jogkövetési hajlandóság tekintetében. Erre első körben 2016. április 30-ig, a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint az áfa-regisztrált adóalanyok esetében kerül sor. A minősítés eredményéről az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. A minősítés alapján az adóhatóság megbízható, kockázatos valamint egyik kategóriába sem besorolható adózói csoportokat különböztet meg. A megbízható adózói minősítés előnyökkel jár, így pl. az adóhatósági ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, a kiszabható adóbírság illetve mulasztási bírság nem haladhatja meg az általános szabályok szerint kiszabható mérték 50%-át, egyes bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése esetén az adóhatóság, mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére az adózót és mulasztási bírságot csak a felhívás eredménytelensége esetén szabhat ki. Akik nincsenek a cégbíróságon bejegyezve vagy nem áfaregisztráltak  azokra nem vonatkozik a minősítési rendszer. Ilyen például: egyéni vállalkozók vagy belföldi civil szervezetek. Továbbá nem vonatkozik a minősítés azokra akik végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt állnak. Hat hónapos jogvesztő határidőn belül lehet a minősítés ellen fellebbezni.

Kockázatos adózónak minősíthetik azokat akik nagy összegű adóhiányt vagy tartozást halmoztak fel, akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és akiket egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntettek.

Megbízható adózó pedig az lehet, aki legalább három éve folyamatosan működik illetve áfaregisztrált adóalanynak minősül, nem tartozik a kockázatos adózói körbe, nincs 500000,-Ftot meghaladó nettó adótartozása, illetve a NAV a tárgyévet megelőző két évben nem szabott ki olyan mulasztási bírságot rá, aminek az összege meghaladta az adózó tárgyévi adóteljesítményének 1%-át, valamint a tárgyévben és azt megelőző 5 évben a NAV által megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át, nem áll sem végrehajtási, sem csőd-felszámolási, kényszertörlési  eljárás alatt, nincs adószám törlésének hatálya vagy fokozott adóhatósági felügyelet alatt.