Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása programról

1.Támogatás szabályai

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat azon Önfoglalkoztató, amely tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) szerinti „Ágazati bértámogatásra” és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát adókedvezményre nem jogosult és nincs és az őt érintő korlátozás időtartama alatt sem volt munkavállalója.

 1. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására a tényleges főtevékenységeként

1.1. Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységet,

1.2. Rendezvényi étkeztetés tevékenységet,

1.3. Italszolgáltatás tevékenységet,

1.4. Filmvetítés tevékenységet,

1.5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet,

1.6. Sport és szabadidős képzés tevékenységet,

1.7. Előadó-művészet tevékenységet,

1.8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet,

1.9. Művészeti létesítmények működtetése tevékenységet,

1.10. Múzeumi tevékenység tevékenységet,

1.11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése tevékenységet,

1.12. Sportlétesítmény működtetése tevékenységet,

1.13. Sportegyesületi tevékenységet,

1.14. Testedzési szolgáltatás tevékenységet,

1.15. Egyéb sporttevékenység tevékenységet,

1.16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet,

1.17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet,

1.18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet,

1.19. Szállodai szolgáltatás tevékenységet,

1.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet,

1.21. Kempingszolgáltatás tevékenységet,

1.22. Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenységet,

1.23. Utazásközvetítés tevékenységet,

1.24. Utazásszervezés tevékenységet

1.25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet

1.26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet,

1.27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme tevékenységet,

1.28. Textil-kiskereskedelem tevékenységet,

1.29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme tevékenységet,

1.30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme tevékenységet,

1.31. Könyv-kiskereskedelem tevékenységet,

1.32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem tevékenységet,

1.33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme tevékenységet,

1.34. Sportszer-kiskereskedelem tevékenységet,

1.35. Játék-kiskereskedelem tevékenységet,

1.36. Ruházat kiskereskedelem tevékenységet,

1.37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem tevékenységet,

1.38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem tevékenységet,

1.39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet,

1.40. Használtcikk bolti kiskereskedelme tevékenységet,

1.41. Videokazetta, lemez kölcsönzése tevékenységet,

1.42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet,

1.43. Egyéb foglalás tevékenységet,

1.44. Szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése,

1.45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása tevékenységet,

1.46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása tevékenységet,

1.47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása tevékenységet,

1.48. Óra-, ékszerjavítás tevékenységet,

1.49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet,

1.50. Fodrászat, szépségápolás tevékenységet,

1.51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységet,

1.52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenységet,

1.53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás tevékenységet,

1.54. Járművezetés oktatás tevékenységet,

1.55. M.n.s. egyéb oktatás tevékenységet vagy

1.56. Oktatást kiegészítő tevékenységet

folytató jogosult.

 1. Az 1. pont 17. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
 2. Az 1. pont 25. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki a támogatási jogosultság, ha
 3. a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
 4. b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.
 5. Az 1. pont 39. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
 6. Az 1. pont 42. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi
 7. Az 1. pont 49. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete (továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) hatálybalépését, tehát 2021. június 8. vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Önfoglalkoztató: veszélyhelyzeti intézkedésekkel érintett fenti ágazatokban jogszabály alapján korlátozásokkal érintett, alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozás és önfoglalkoztató.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

– Kérelem jelen Hirdetmény www.munka.hu oldalon történő megjelenésének napjától nyújtható be a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet) szerinti veszélyhelyzet utolsó napjáig.

– Az önfoglalkoztató a támogatás iránti kérelmét az Önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz adhatja be.

– A járási (fővárosi kerületi) hivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

 

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a hirdetmény megjelenésekor érvényes garantált bérminimum egy havi összege, azaz 219 000 Ft, amely támogatásként kerül folyósításra. A támogatott a kompenzációs támogatás teljes összegét bevételként tartja nyilván.

Amennyiben az Önfoglalkoztatónak a támogatás folyósításakor köztartozása van, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét – az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján – a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja, értesítve erről az Önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt.

Fenntartási kötelezettség

Az Önfoglalkoztató tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha vállalja, hogy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem szünetelteti.

Beszámolás

Az Önfoglalkoztató a támogató határozat mellékletét képező Beszámoló lapot a fenntartási kötelezettség lejártát követő nyolc napon belül köteles benyújtani a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Amennyiben a beszámolás nem kerül elfogadásra, a támogatása visszakövetelésre kerül. Az elfogadott beszámolóról a kormányhivatal külön nem értesíti az önfoglalkoztatót.

Uniós vonatkozás

A támogatás a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti uniós támogatási kategóriának felel meg.

Az ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére bocsátania.

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett önfoglalkoztatónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem rendelkező önfoglalkoztató a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania hivatalhoz. Az önfoglalkoztatónak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése).

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya

Tárgy: Önfoglalkoztató támogatás

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum tartalmazza. https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/6/0/6/doc_url/TAJEKOZTATO__az_elektronikus_ugyintezesrol.pdf

 1. A támogatást igénylő önfoglalkoztató nyilatkozatai
 2. Kijelentem, hogy 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti tényleges főtevékenységem a „Támogatás szabályainál” megjelölt valamely tevékenység.

 

 1. Kijelentem, hogy Ágazati bértámogatásra nem voltam jogosult.

 

 1. Kijelentem, hogy a Hirdetményben meghatározott Önfoglalkoztató vagyok.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatás folyósításakor (a NAV adatszolgáltatása alapján, a Kincstár vizsgálata szerint) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom van, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a Kincstár visszatartja és átutalja a köztartozás összegét a köztartozás jogosultjának, értesítve erről az önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben beszámolási kötelezettségemnek határidőre nem teszek eleget, a támogatás visszakövetelésre kerülhet.

 

 1. Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok, információk teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom.

 

 1. Vállalom, hogy a támogatási szabályok értelmében a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozásom nem szüntetem meg és nem szüneteltetem.

 

 1. Kijelentem, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel támogatás nélkül a vállalkozásom működtetését nem látom biztosítottnak.

 

 1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.

 

 1. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás nem áll.

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem,

amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a határozat lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.

 1. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 96. § c), vagy f) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.

 

(Ávr. 96. §

 1. c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,
 2. f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
 3. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtottak.
 4. Nyilatkozom, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott követelményének megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 5. Tudomásul veszem, hogy a támogatásról szóló kormányrendeleten felül az alábbi jogszabályok rendelkeznek: Áht., Ávr, Infotv., Fftv. A támogatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően veszem igénybe. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felek meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

 1. Nyilatkozom, hogy bankszámlaszámom megváltoztatásáról a járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységét haladéktalanul tájékoztatom.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal a már kifizetett támogatást, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha:
 2. a) a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható,
 3. b) az önfoglalkoztató a határozatban vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,
 4. c) ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt,
 5. d) megállapítást nyer, hogy az önfoglalkoztató az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogató okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a meghatározott visszafizetési kötelezettségemnek a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem teszek eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését megelőző napjáig, az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított késedelmi kamatot is köteles vagyok fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.

 

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a járási (fővárosi kerületi) hivatal érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.

 

 1. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

 

 1. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.

 

 1. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett.

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 1. Tudomásul veszem, hogy a támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13., C(2021) 564 számú közlemény 2021. január 28.] (a továbbiakban: Közlemény) 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

 

 1. Nyilatkozom, hogy három hónap átlagában megfelelek a Közlemény 3.10 pontja szerinti átmeneti támogatási szabályoknak.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őriznem.

 

 1. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a www.munka.hu oldalon megismertem:

– Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről;

– Tájékoztató a kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról;

– Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére.

 

 

 1. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom

o Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat, melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

o Adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.

Forrás: https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa?fbclid=IwAR3bl-DMjBNqBtWO5aHxGaQg-EIUMcglEq8ht5N27Tbm0Fa4VLC0mrk_EXw