A gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése 2021.

Személyi jövedelemadó,  SZJA visszatérítés

Ha a magánszemély a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, (akkor is, ha nem veszi igénybe, vagy ha nem ő veszi igénybe) az szja törvény szerinti összevont adóalapja utáni 2021. évi adót, illetve a kedvezmények levonása után megállapított adót a felső értékhatárig nem kell befizetni, illetve személyi jövedelemadó visszatérítésre lesz jogosult. Tehát szja kedvezményt – visszatérítést csak az kaphat, akinek van befizetett adója 2021-évben, aki nem dolgozott vagy a családi kedvezményt év közben igénybe vette és nem maradt azon felül fizetendő adója nem kaphat visszatérítést, hiszen nincs miből!!! Az szja visszatérítés összege maximum 808920 ft lehet. A kedvezmény összege 1000 ft akkor, ha a magánszemély adója legalább 1 ft.

A kedvezményt a NAV bevallási tervezetben érvényesíti, vagy a magánszemély a bevallásában. JAVASOLJUK MINDENKINEK, HOGY HATÁRIDŐBEN KÉRJEN BEVALLÁSI TERVEZETET A NAVTÓL!

A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról NYILATKOZATOT tehet 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon a NAV felé. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a kedvezményezett eltartottnak minősülő adatait, bankszámla adatokat, illetve annak az adatait, aki ugyanarra az eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre. A fenti határidő jogvesztő de nem érinti a visszatérítésre való jogosultságot. A NYILATKOZAT VÁRHATÓAN OKTÓBER 31-IG A NAV HONLAPJÁN MEG FOG JELENNI!

2022. február 15-ig a NAV a kedvezményre előleget utal ki, (SZJA visszatérítés) amennyiben megállapítható a jogosultság, ezért is SZÜKSÉGES A NYILATKOZATOT BEKÜLDENI!!!

Az előleg összege a magánszemélytől a kifizetők által levont szja előleg összege, de legfeljebb 808920 ft lehet. A kiutalt összeget a NAV a bevallási tervezetben figyelembe veszi. Ha a NAV bármely okból nem utal ki előleget akkor a magánszemély bevallásban kérheti azt. (2022.május 20-ig)

 

Ekho tv. szabályai szerinti SZJA visszatérítés

Az Ekho tv. szabályi szerint közterhet fizető, ha a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, (akkor is, ha nem veszi igénybe és akkor is, ha nem ő veszi igénybe) a 2021. évben tőle levont Ekho-nak a személyi jövedelemadónak minősülő része után ekho-kedvezményre (személyi jövedelemadó visszatérítésre) jogosult.

Az Ekho kedvezményt a fenti személyi jövedelemadó kedvezményt követő sorrendben veheti igénybe, úgy, hogy ezek együttes összege nem haladhatja meg a 808920 ft értékhatárt.

2022. február 15-ig a NAV a kedvezményre előleget utal ki. A kedvezményre jogosult a fenti nyilatkozatot (a szükséges adatokról) akkor is benyújthatja, ha kizárólag Ekho kedvezményre jogosult, JAVASOLJUK A NYILAKOZAT HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT, VALAMINT ADÓBEVALLÁS TERVEZET IGÉNYLÉSÉT A NAVTÓL!

 

Kata szerinti adózók kedvezménye

A bejelentett kiadózó amennyiben a 2021. év bármely napján családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó 25%-ának visszatérítésére jogosult. A visszatérítés összegének kiszámításakor a meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.

Amennyiben a kisadózó a fenti személyi jövedelemadó visszatérítésre és Ekho kedvezményre is jogosult akkor a kedvezmény csak sorrendben vehető figyelembe és nem haladhatja meg a fenti értékhatárt. (808920ft)

A csak Kata szerinti kedvezmény 2021. teljes adóévben megfizetett Kata összeg 600.000 ft 25%-a azaz 150.000 ft lehet.

A kisadózót a visszajáró adó személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg. Tehát a NAV a személyi jövedelemadó visszatérítés összegét az szja bevallás tervezetében vagy a magánszemély kisadózó az szja bevallásban szerepelteti.

A kisadózó a visszatérítés teljesítéséhez szükséges NYILATKOZATOT DEC.31-IG BEKÜLDHETI AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGNAK!! JAVASOLJUK A NYILATKOZAT MEGKÜLDÉSÉT, és az SZJA TERVEZET IGÉNYLÉSÉT. A NAV a nyilatkozatot követően abban az esetben is elkészíti az szja bevallás tervezetét, amennyiben a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles. Ha a kisadózó a nyilatkozatot nem vagy késedelmesen nyújtja be a visszatérítést az szja bevallásban veheti igénybe.

Magyarkozlony

Olvass további híreket a Könyvelő Fót honlapunkon