Kresz tanfolyam és vizsga díjának visszatérítése

A Kresz tanfolyam és a vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018 (III.23) Korm. rendelet alapján az állam visszatéríti a „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti kresz tanfolyam és elméleti kresz vizsga megfizetett díját.

Kresz tanfolyam és vizsga díjának visszatérítéseA megfizetett díjakat azoknak a hallgatóknak térítik vissza, akik 2018. július 1-jét követően tették le sikeresen a közlekedési alapismeretek vizsgát és a 20. életévüket nem töltötték be a vizsga napjáig. A támogatás mértéke legfeljebb 25000,-ft. A kresz tanfolyam támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál lehet benyújtani formanyomtatványon vagy elektronikus úton a vizsga sikeres napjától számított 1 éves határidőn belül. Az szja törvény adómentes bevételeket felsoroló 1. számú melléklete kiegészült a közlekedési tanfolyam és vizsga díjának visszatérített összegével.