ADÓBEVALLÁS HAMAROSAN ÚJRA!

ADÓBEVALLÁS HAMAROSAN ÚJRA!

Ismét eltelt egy év, és újra személyi jövedelemadó bevallást kell elkészítenünk a 2014. évi jövedelmeinkről.

Legfontosabb határidők

Adóbevallás határideje A kifizetők és munkáltatók által kiállított, az adóbevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen összesített igazolást 2015. január 31-ig, az adókedvezményekről szóló illetve egyéb igazolásokat legkésőbb 2015. február 16-ig kell megkapnunk.

A vállalkozói tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély a bevallási kötelezettségének 2015. február 25-ig, egyéb esetben 2015. május 20-ig tesz eleget.

 

Akiknek nem kell adóbevallást készíteniük

A tételes felsorolást a NAV honlapján megtalálhatjuk, de a legfontosabb irányelv, hogy nem kell adóbevallást beadnia, ha az adóévben egyáltalán nem volt bevétele vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani.

 

Bevallás kitöltése

Adóbevallás kitöltéseA 2014. évi személyi jövedelemadó bevallás benyújtásához a 1453-as számú Abev nyomtatványra lesz szükségünk. A nyomtatvány kitölthető kézzel, nyomtatott nagybetűkkel, de használható az internetről letölthető ÁNYK program elektronikus nyomtatványa is.

Az ÁNYK program helyes használatához útmutató szintén megtalálható a NAV honlapján.

A bevallásokat vagy postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikus formában juttathatjuk célba.

 

Az adó megfizetése

A 100,-ft-nál kisebb összegű adót nem kell megfizetni, és azt az adóhatóság sem fizeti meg számunkra. Az adófizetési kötelezettségünket teljesíthetjük átutalással, csekk útján, vagy NAV ügyfélszolgálatain lévő POS terminálon keresztül. Készpénz átutalási megbízást igényelhetünk a www.nav.gov.hu honlapon található CSEKK elnevezésű nyomtatványon is.

Amennyiben az adóbevallásában visszaigényelhető összeg mutatkozik, de valamelyik adónemen befizetési kötelezettsége is van, akkor kérhet átvezetést az adóbevallás nyomtatvány 170-es lapjának kitöltésével.

Amennyiben Ön nem áfás és nem folytat vállalkozási tevékenységet, úgy lehetősége van pótlékmentes 6 havi részletfizetésre, amennyiben a fizetendő adó összege nem haladja meg a 150000,- ft összeget. A részletfizetési igényt szintén az adóbevallásban kell igényelni, de a fizetési kedvezmény engedélyezéséről az adóhatóság határozatot nem küld.

A részletfizetések határideje a 1453-as bevallás kitöltési útmutatójában megtalálhatóak.

Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből visszatérítés jár, azt az adóbevallása alapján – feltéve, hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság.

 

FONTOS!

 

Figyelem adóbevallásnáFizetendő adó átutalásánál ne felejtse el feltüntetni saját adóazonosító számát a beazonosíthatóság végett

Ne feledje aláírni a postai úton benyújtott bevallását, mert aláírás nélkül az adóbevallás érvénytelen

A postai úton feladott nyomtatványt kizárólag ajánlott küldeményként küldje

A beadott bevallás másolatát feltétlenül őrizze meg

A NAV ügyfélszolgálata segítségül hívható, telefonszám: 40/20-21-22

Ha valamiben nem biztos hívja könyvelő irodánkat, 20/516-5371