SZANKCIÓK AZ ADÓZÁSBAN

Az alábbiakban kiemelünk néhány NAV szankciót összegszerűsítve:birsag

 • Ha a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti a magánszemély 200 ezer ft, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható
 • Ha a számla-, egyszerűsített számla-, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetőleg a számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki az adózó 1 millió forintig
 • ha a számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó mellett az adózó alkalmazottja, képviselője, vagy az a magánszemély is, aki az értékesítésben közreműködik, 10 ezer forinttól 50 ezer forintig
 • ha be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott 1 millió forintig
 • ha az adózó a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti 1 millió forintig
 • hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig
 • ha feltöltési kötelezettként nem fizette meg legalább 90%-os mértékben az adót, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő
 • ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig
 • ha iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 1 millió forintig
 • pénztárgép engedély nélküli forgalmazása, üzemeltetési kötelezettség elmulasztása esetén 10 millió forintig (akár 12 napos üzletzárás mellett)
 • ha 1 éven belül második alkalommal mulasztotta el az adózó a számla, nyugtaadási kötelezettségét üzletzárást helyettesítő bírságként magánszemély adózó esetében 200 ezer ft, más adózó esetében 500 ezer ft mulasztási bírsággal sújtható!

VÁLASSZON SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZŐ KÖNYVELŐT!