KATÁS vállalkozások adatszolgáltatása

kisadozo-vallalkozoTájékoztató a kisadózó vállalkozás részére a 2013. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó összegről szóló adatszolgáltatásról

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (KATA tv.) 2013. november 30-ától hatályos 13. §-a  szerint az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

A korábbi szabályozás szerint az adatszolgáltatást a január havi ’08-as bevalláson kellett teljesíteni. Az új rendelkezés alapján azonban a 2013. évre vonatkozó adatszolgáltatást a korábbi szabályozástól eltérően a NAV honlapján megtalálható 13K102 jelű,  „Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2013. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről” elnevezésű elektronikus űrlapon tudja teljesíteni az arra kötelezett, 2014. március 31-éig.

forrás: http://nav.gov.hu