Járványügyi gazdasági intézkedések 3.

A Magyar Kormány 2020.április 10-én megjelentette a 71. számú Magyar Közlönyben a gazdaságvédelmi akcióterv keretében hozott soron következő gazdasági intézkedéseit.

 

 

  1. A munkáltatók járulékterheinek csökkentését (lásd. járványügyi gazdasági intézkedések 2. cikkünkben) érintő gazdasági intézkedések a következő TEÁOR és TESZOR számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzők esetében bővülnek ki: (nem katás egyéni vállalkozókra vonatkozik kizárólag munkáltatói minőségükben)

 

o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),

p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),

q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),

r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),

s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),

t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),

u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),

v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),

w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és

x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

A fenti tevékenységet végzőkre a járulékkedvezmény csak további kritériumoknak történő megfelelés esetén vonatkozik. (97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete 2§)   

(További részletek a fenti járulékkedvezményről ide kattintva weboldalunkon a Járványügyi gazdasági intézkedések 2. cikkben)

 

  1. A veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás támogatása

 

A fővárosi és megyei Kormányhivatal gazdasági intézkedésként támogatást nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

a) a munkavállaló

aa) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

ab) a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és

ac) nem tölti a felmondási idejét, ha

b) a munkaadó

ba) a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

bb) a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

bc) a bb) ponttal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

bd) legalább hat hónapja működik, és

be) a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.

Felhívnánk a figyelmet a csökkentett munkaidő fogalmára: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú;

 A támogatás időtartalma: 3 hónap

A támogatás mértéke: A havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka. Folyósított támogatás esetén a munkavállaló és munkáltató a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete 4 §-a szerint kötelezettségeket vállal. (pl. létszámtartási kötelezettség)

A támogatás igénylése: A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül nyújthatja be. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be. A kitöltött kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a rendeletben foglalt feltételek fennállását. Határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a kérelem megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére támogatást nyújt.

Olvass további híreket a Könyvelő Fót honlapunkon