ADÓZÓI MINŐSÍTÉS 2016-TÓL

ADÓZÓI MINŐSÍTÉS 2016-TÓL

adózói minősítésAz adózói minősítést az adóhatóság negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján, a negyedévet követő 30 napon belül minősíti az adózókat a jogkövetési hajlandóság tekintetében. Erre első körben 2016. április 30-ig, a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint az áfa-regisztrált adóalanyok esetében kerül sor. A minősítés eredményéről az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. A minősítés alapján az adóhatóság megbízható, kockázatos valamint egyik kategóriába sem besorolható adózói csoportokat különböztet meg. A megbízható adózói minősítés előnyökkel jár, így pl. az adóhatósági ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, a kiszabható adóbírság illetve mulasztási bírság nem haladhatja meg az általános szabályok szerint kiszabható mérték 50%-át, egyes bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése esetén az adóhatóság, mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére az adózót és mulasztási bírságot csak a felhívás eredménytelensége esetén szabhat ki. Akik nincsenek a cégbíróságon bejegyezve vagy nem áfaregisztráltak  azokra nem vonatkozik a minősítési rendszer. Ilyen például: egyéni vállalkozók vagy belföldi civil szervezetek. Továbbá nem vonatkozik a minősítés azokra akik végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt állnak. Hat hónapos jogvesztő határidőn belül lehet a minősítés ellen fellebbezni.

Kockázatos adózónak minősíthetik azokat akik nagy összegű adóhiányt vagy tartozást halmoztak fel, akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és akiket egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntettek.

Megbízható adózó pedig az lehet, aki legalább három éve folyamatosan működik illetve áfaregisztrált adóalanynak minősül, nem tartozik a kockázatos adózói körbe, nincs 500000,-Ftot meghaladó nettó adótartozása, illetve a NAV a tárgyévet megelőző két évben nem szabott ki olyan mulasztási bírságot rá, aminek az összege meghaladta az adózó tárgyévi adóteljesítményének 1%-át, valamint a tárgyévben és azt megelőző 5 évben a NAV által megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át, nem áll sem végrehajtási, sem csőd-felszámolási, kényszertörlési  eljárás alatt, nincs adószám törlésének hatálya vagy fokozott adóhatósági felügyelet alatt.